Testimonial
isi testimonial
  » mandiri Agency, 30-10-2012
http://www.mandiriagency.com
dapatkan juga disc menarik buku2 pustaka Azzam di www.mandiriagency.com
  » www.al-aisar.com, 19-10-2012
http://al-aisar.com
Dapatkan buku-buku pustaka azzam dengan diskon istimewa di www.al-aisar.com
  » Marketingalitishom.com, 13-09-2012
http://www.marketingalitishom.com
Assalamu alaikum. Salam Ukhuwah. Anda juga bisa mendapatkan buku-buku pustaka Azzam dan Ahlus sunah lainnya dengan diskon menarik di www.marketingalitishom.com
  » Mustamin, 05-09-2012
Salam wa rahmah.... Kapan lagi terbit lanjutan Bidayah wa an-Nihayahnya Ibn Katsir?
  » sapto, 29-08-2012
terbitin tafsir al-baghowi dan ats-Tsa'labi juga dong...
  » Maktabah Al Aisar, 24-08-2012
http://al-aisar.com
Dapatkan buku-buku pustaka azzam dengan diskon istimewa di www.al-aisar.com
  » Wandy, 05-08-2012
Bagus-bagus bukunya, Kitab Nailul Authar paling saya tungguh terjemahannya, ternyata sudah ada terjemahannya tapi sayang hanya ringkasannya tidak lengkap dan setelah membacanya saya mendapatkan banyak manfaat, dan banyak pelajaran yang dapat diambil dari kitab tersebut, sungguh bagus
  » www.al-aisar.com, 01-08-2012
http://al-aisar.com
Dapatkan buku-buku pustaka azzam dengan diskon istimewa di www.al-aisar.com
  » Mukhtar effendi, 20-07-2012
Kapan terbit lagi buku muktashar zaadul maad, ibnu qayyim j, penerjemah kathur suhadi?
  » Abdullah, 08-07-2012
kapan al-Aziz / syarhul Kabir karya imam Rofi'i terbit??/
  » Reyhan, 19-06-2012
Tolong diterjemahkan Kitab karya Ibnu Hazm Al-Andalusi Al Ihkam fi Ushul al Ahkam (Ushul Fikih)
  » Reyhan, 19-06-2012
Ada terjemah At-Tahmid karya Ibnu Abdil Barr, Sunan Al Kubro karya Imam Baihaqi, Al-Mabsuth karya Imam As-Sarkhasi, Karena buku tersebut bagus kalau ada terjemahannya

Page : «« Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next »»