»

#3 of 4 | prev product Prev - Next next product
printer email

product arrow Ringkasan Nailul Authar [3]

Ringkasan Nailul Authar [3]
Price Rp 163.000 Beli

MUKHTASHAR NAILUL AUTHAR

PEMBAHASAN DALAM KITAB RINGKASAN NAILUL AUTHAR JIL. 3

 

KITAB JUAL BELI

  • Bab-bab yang diperbolehkan dan yang dilarang untuk diperjual-belikan
  • Bab-bab jual beli pepohonan dan buah-buahan
  • Bab-bab syarat dalam jual-beli
  • Bab-bab riba
  • Bab-bab seputar hukum aib (cacat)

KITAB SALAM (PESANAN)

KITAB QARDH (PINJAMAN YANG DIPAKAI HABIS)

KITAB PENGGADAIAN

KITAB HAWALAH (PEMINDAHAN HUTANG) DAN DHAMAN (PINJAMAN)

KITAB TAFLIS (BANGKRUT)

KITAB SHULH (BERDAMAI) DAN HUKUM-HUKUM BERTETANGGA

KITAB SYIRKAH (KERJASAMA USAHA/SERIKAT) DAN MUDHARABAH (PERMODALAN)

KITAB WAKALAH (MEWAKILKAN/MEMBERIKAN KUASA)

KITAB MUSAQAH (PENGURUSAN TANAMAN) DAN MUZARA’AH (PENANAMAN LAHAN)

KITAB IJARAH (MENYEWA PEKERJA)

KITAB TITIPAN DAN PINJAMAN

KITAB IHYA’UL MAWAT (MENGGARAP TANAH MATI YANG TIDAK BERTUAN)

KITAB GHOSB (MERAMPAS HARTA ORANG LAIN DAN DHAMANAT (GANTI RUGI)

KITAB SYUF’AH (HAK MITRA LAMA UNTUK MEMILIKI DENGAN MEMBERIKAN GANTI)

KITAB LUQATHAH (BARANG TEMUAN)

KITAB HIBAH (PEMBERIAN) DAN HADIAH

KITAB WAKAF

KITAB WASIAT

KITAB FARAIDH (PEMBAGIAN WARISAN DAN HUKUM-HUKUMNYA)

KITAB ‘ITQ (MEMERDEKAKAN BUDAK)

KITAB NIKAH

  • Bab-bab pernikahan orang kafir

KITAB MAHAR (MAS KAWIN)

KITAB WALIMAH, TINGGAL PERTAMA KALI DENGAN ISTRI YANG BARU DINIKAHI DAN ETIKA MEMPERLAKUKAN ISTRI

KITAB TALAK

KITAB KHULU’ (TALAK TEBUS)

KITAB RUJUK DAN BOLEHNYA SUAMI PERTAMA UNTUK MERUJUK

KITAB ILA’ (SUMPAH TIDAK MENGGAULI ISTRI)

KITAB ZHIHAR (MENYERUPAKAN ISTRI DENGAN IBU/MAHRAM)

KITAB LI’AN

KITAB IDDAH

KITAB PENYUSUAN

KITAB NAFKAH

Dan masih banyak lagi pembahasan yang lain dalam kitab ini…